VÄLKOMMEN TILL RÖR & LEDNINGSINSPEKTION

Välkommen till Rör & ledningsinspektion. Om ni vill kontakta oss finner ni kontaktuppgifter nedan:

Kenneth Andersson 070-4228241, kenneth@ledningsinspektion.se

André Abrahamsson 070-7353656, andre@ledningsinspektion.se


OM OSS

Rör & ledningsinspektion är ett företag som aktivt och kvalitativt arbetar med rörinspektion samt underhåll på ledningsnätet i och utanför fastigheter. Företaget startade 2010 efter lång erfarenhet i branschen. Företaget drivs av Kenneth Andersson samt Andre Abrahamsson på ett aktivt sätt med engagerad personal.


RÖRINSPEKTION

Inre inspektion av ledningar utförs med olika kameror för olika uppdrag. Inspektionens syfte kan variera ifrån nybesiktning av rör till att avlägsna främmande föremål i mark eller fastigheter. Markförlagda ledningar utförs enligt publikation P93 framtagen av svenskt vatten. Ledningar i fa

stighet dokumenteras enligt publikation T-25. De olika publikationerna används för att beställaren skall veta vad som kommer att överlämnas efter avslutat arbete. Självklart är vi medlemmar i Intresseorganisationen STVF samt sstt. Personal som utför rörinspektioner utbildas löpande i företaget gällande teknik, utförande samt självklart med stort fokus på arbetsmiljö.

Företaget har utbildad personal i auktoriserad Rörinspektion från stvf.


HÖGTRYCKSSPOLNING

För att kunna utföra underhåll på ledningar krävs många gånger rensning. Högtrycksspolning av ledningar med eller utan hetvatten är det absolut snabbaste och effektivaste sättet av avyttra främmande föremål, hinder eller liknade. Olika ledningar kräver olika typer av vattenmängd samt tryck för att kunna rensas, därför används olika typer av fordon för olika typer av beställningar. Olika verktyg kan även kopplas till högtryckspolningen för borttagning av spackel, betong, rötter eller främmande föremål.


VISION

Sedan starten 2010 har vi byggt upp företaget med kunskap för att kunna vara en stark aktör på marknaden. Vi fortsätter starkt att bygga företaget så att våra kunder samt samarbetspartners ska känna en stor tillit till vår kunskap. Du som kund är varmt välkommen.


VANLIGA UPPDRAG

– Nybesiktning av ledningar i fastighet samt mark –

– Felsökning av läckage, lukt mm –

– Säkerställande av funktion eller drift av ledningar –

– Filmning samt undersökningar av driftstörningar eller liknade –

– Lokalisering av rör samt uppritande av ledningsdragning –

– Rensning av stopp eller underhållspolning av ledningar –