RÖRINSPEKTION

Inre inspektion av ledningar utförs med olika kameror för olika uppdrag. Inspektionens syfte kan variera vifrån nybesiktning av rör till att avlägsna främmande föremål i mark eller fastigheter. Markförlagda ledningar utförs enligt publikation P93 framtagen av svenskt vatten. Ledningar i fastighet dokumenteras enligt publikation T-25. De olika publikationerna används för att beställaren skall veta vad som kommer att överlämnas efter avslutat arbete. Självklart är vi medlemmar i Intresseorganisationen STVF samt sstt. Personal som utför rörinspektioner utbildas löpande i företaget gällande teknik, utförande samt självklart med stort focus på arbetsmiljö.

Företaget har utbildad personal i auktoriserad Rörinspektion från stvf.