Rör & Ledningsinspektion i Stockholm AB

Rör & Ledningsinspektion

Vilka tjänster vi erbjuder

Rörinspektion

Vid en rörinspektion av ledningar använder vi oss av olika kamerasystem beroende på om en inspektion ska ske i mark eller i en fastighet. Syftet med en inspektion kan variera. Dokumentationen får du som kund både på film samt  i skrift på ett digitalt redovisningsprogram. Vi är också medlemmar i intresseorganisationen STVF samt SSTT.

Högtrycksspolning

För att kunna utföra underhåll på ledningar krävs det många gånger en rensning. Högtrycksspolning av ledningar är det absolut snabbaste och effektivaste sättet att avyttra främmande föremål, hinder och påbyggnader i rör. Vi använder oss både av kallvatten samt hetvatten vid en högtrycksspolning beroende på syfte samt ändamål med spolningen. Vi har också olika verktyg som kan kopplas till högtrycksaggregatet för borttagning av bland annat spackel, betong, rötter och andra främmande föremål i ledningssystemet.

Ledningslokalisering

Med hjälp av avancerad sökutrustning kan vi ta fram olika positioner samt djup på rörledningar i mark och byggnader. Detta kan exempelvis vara bra om man vill göra en anslutning på befintlig ledning eller vid rörbyte. Detta då dom äldre ledningarna kanske skall tas fram men man är osäker på vart dom ligger.

Spårning/läcksökning

Vid spårning och läcksökning av problem i ledningar använder vi oss av UV ljus och ett spårämne. Detta kan tillämpas i flera olika situationer vid en felsökning.

Kartering/kartläggning

Vid en kartering/kartläggning ritar vi upp ett befintligt ledningssystem och skapar nya planritningar samt stamscheman för era rör. Detta kan vara en mycket bra start inför ett stambyte, relining eller vid tillexempel en upphandling om originalritningar saknas eller är felaktiga.

Kontaktinformation

Följ oss:

Kontakta oss

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.